zurück

Tomokai Master Camp 2019

8. - 10. Juni 2019 in Luzern/Kriens

mit:
Shihan Carlo Fugazza
Shihan Toni Romano
Sensei Silvio Campari
Sensei Enzo Chierici
Sensei Elisabeth Schüpfer
Sensei Bruno Romano
Sensei Marianne Furrer
Sensei Roland Jauch