zurück

Tomokai Master Camp 2018

19. - 21. Mai 2018 in Luzern/Kriens

mit:
Shihan Carlo Fugazza
Shihan Toni Romano
Sensei Silvio Campari
Sensei Elisabeth Walker
Sensei Bruno Romano
Sensei Marianne Furrer
Sensei Roland Jauch